Έτοιμα αντλιοστάσια εκτός κτηρίου

31234

PKS-B 800-32 Αντλιοστάσιο πολυαιθυλενίου για υποβρύχιες αντλίες λυμάτων. Το δοχείο απόσβεσης πλεύσης παρέχεται ως ένας πλήρης προκατασκευασμένος σταθμός αντλίας για χρήση σε συστήματα αποστράγγισης υπο πίεσης και σαν συλλέκτης συλλογής λυμάτων για χρήση με υπονόμους βαρύτητας.
Οι δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με μία ή δύο αντλίες.
 

Είναι κατάλληλα για προσβάσιμες περιοχές (κλάση Α 15) ή για περιοχές κυκλοφορίας (κλάση Β 125).

Μονάδα με μία αντλία: PKS-B 800-32 - Μονάδα με δύο αντλίες: PKS-B 800-D32

  • Κατάλληλο για κυκλοφορία οχημάτων στην κλάση Β 125
  • Ανθεκτικά στη διάβρωση εξαρτήματα
  • Ενσωματωμένο κλείδωμα ασφαλείας
  • Εισαγωγή σχεδιασμένη για βελτιστοποιημένη ροή
  • Ομαλός συλλογικός θάλαμος συλλογής χωρίς λεκάνη
  • Σύστημα σύνδεσης (βάση ανάρτησης) με σωλήνα οδήγησης
  • Η βαλβίδα αντεπιστροφής μαζί με αντλία και σωλήνα πίεσης είναι αποσπώμενη

Μπορείτε να παρακολουθήσετε αναλυτική παρουσίαση του προϊόντος  εδώ