Η τεχνική και εμπορική εταιρία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ δραστηριοποιείται στην εμπορία εξοπλισμού, εγκατάσταση και κατασκευή οποιουδήποτε μεγέθους αντλιοστασίου, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και πυρόσβεσης.

Αντιπροσωπεύει υψηλής ποιότητας συστήματα και αντλίες λυμάτων του εργοστασίου PENTAIR - JUNG PUMPEN Γερμανίας, παρέχοντας μοναδική ποιότητα στην λειτουργία και εγκατάσταση.

Αντιπροσωπεύει το εργοστασιο κατασκευης πλαστικων δεξαμενων απο πολυεθυλενιο για υπογεια τοποθετηση ROTO Σλοβενιας, Παρεχοντας ενα μοναδικο κενοτομο προϊον.

Η εταιρία αποτελείται από προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης και μακροχρόνιας εμπειρίας στο χώρο άντλησης και διαχείρισης υδάτων, καλύπτοντας έτσι κάθε απαίτηση των πελατών της σε εγκατάσταση και συντήρηση.

Η εταιρία ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΕΡΒΟΣ ασχολείται με τους ακόλουθους τομείς:

> Αντλίες λυμάτων του εργοστασίου JUNG PUMPEN Γερμανίας και ιδιαίτερα τη μοναδικά αξιόπιστη αντλία λυμάτων με κοπτήρα, την οποία η εταιρία χρησιμοποιεί επί 20ετίας.

> Συστήματα άντλησης υδάτων του εργοστασίου JUNG PUMPEN, όπως έτοιμα και ολοκληρωμένα φρεατιοαντλιοστάσια λυμάτων και όμβριων για υπόγειες και υπαίθριες εγκαταστάσεις, του τύπου ‘Baufix’, ‘Compli’ & ‘PKS’.

> Συστήματα μονάδων επεξεργασίας λυματων (βιολογικού καθαρισμού), δυναμικότητας 4 ατόμων και άνω.

> Κατασκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και λειτουργία κεντρικών βιολογικών καθαρισμών πόλεων, χωριών αλλά και ιδιωτικών μονάδων όπως ξενοδοχείων και οικιών.

> Αυτοματοποίηση κεντρικών εγκαταστάσεων βιολογικών καθαρισμών πόλεων και χωριών. Αντικατάσταση, προγραμματισμός μονάδων PLC, εγκατάσταση αισθητηρίων και αναλυτών.

> Κατασκευή οποιουδήποτε πλήρους πυροσβεστικού δικτύου για οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση.

> Πλήρης προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης οποιουδήποτε μεγέθους αντλιοστασίου, ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.

> Μηχανολογικές και Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε έργα όπως σωληνώσεις δεξαμενών υγρών αλλά και σε ειδικά έργα – κατασκευές, όπως π.χ. φράγματα.

> Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, αντλιοστασίων εκκίνησης και παντός τύπου αυτοματισμού.

> Αναβαθμίσεις και επισκευές οποιασδήποτε μορφής αντλιοστασίων.

> Συντηρήσεις αντλιοστασίων, κατ αποκοπή ή επί ετήσιας βάσης.