Συντήρηση Συντριβανιών Δήμου Χαλανδρίου

Συντήρηση Συντριβανιών Δήμου Χαλανδρίου

Η εταιρία μας για το έτος 2018 έχει την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία των σιντριβανιών του Δήμου Χαλανδρίου