Έτοιμα αντλιοστάσια εντός κτηρίου

     

csm compli 100 MultiCut ff2a625275COMPLI MULTICUT

Χωρητικότητα δεξαμενής PE  38 ή 115 L.Σταθμός ανύψωσης λυμάτων για δίκτυα υπό πίεση. 

  • Φλάντζα εισόδου DN 100 ή 150
  • Κεντρική είσοδος 180/250 mm μεταβλητή.
  • Hmax = 22 m
  • Qmax = 18 m3 / h 

Οι σταθμοί ανύψωσης λυμάτων compli100,  compli500 και compli1000 με σύστημα κοπτήρων MultiCut χρησιμοποιούνται για ξεχοδοχία, εξωχικές κατοικίες, κατοικίες.