Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Κιμώλου

Βιολογικός Καθαρισμός Δήμου Κιμώλου

Η εταιρία μας από το 2007 έχει την ετήσια εποπτεία συντήρηση και λειτουργία του κεντρικού βιολογικού καθαρισμού ( εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) της νήσου Κίμωλου.

Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Λειψών

Βιολογικός καθαρισμός Δήμου Λειψών

Η εταιρία μας από το 2015 έχει την ετήσια εποπτεία συντήρηση και λειτουργία του κεντρικού βιολογικού καθαρισμού ( εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) της νήσου Λειψών.