Συντηρήσεις

Συντηρήσεις Αντλιοστασίων

Συντηρήσεις Αντλιοστασίων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων λυμάτων, ομβρίων, άρδευσης και ύδρευσης καθώς και την επισκευή αντλιών.

Συντηρήσεις Πυροσβεστικών Δικτύων

Συντηρήσεις Πυροσβεστικών Δικτύων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία πυροσβεστικών δικτύων εργοστασίων, αποθηκών κ.τ.λ.

Συντηρήσεις Βιολογικών Καθαρισμών

Συντηρήσεις Βιολογικών Καθαρισμών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εποπτεία συντήρηση και λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού ( εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων) όλων των δυνατοτήτων ( μικρού, μεσαίου, μεγάλου μεγέθους).

Συντηρήσεις συντριβανιών

Συντηρήσεις συντριβανιών

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την εποπτεία, συντήρηση και λειτουργία σιντριβανιών.